skip to Main Content

Zij is een hele fijne en rustige logopediste.

Dankjewel voor je hulp.

Iris

Rosanne is in juli 2009 afgestudeerd aan de opleiding logopedie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en daarna meteen als logopedist aan het werk gegaan in verschillende logopediepraktijken. Daarnaast heeft zij als waarnemend logopedist gewerkt in een verpleeg- en revalidatiecentrum. Ze is aangesloten bij de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en participeert in een kwaliteitskring, de werkgroep logopedie bij 0-2 jarige kinderen en een dyslexiewerkgroep. Ook organiseert zij lezingen voor collega logopedisten vanuit de commissie BIJNA 3.0 en begeleidt zij regelmatig studenten.

E-mail:
rosanne.abrams@logopedieklaretaal.nl
Tel: 06 – 45 51 41 59

Rosanne heeft zich door middel van bij- en nascholing verdiept in de volgende onderwerpen:

Taal

 • Vak Radboud Universiteit ‘Grammatica’
 • Vak Radboud Universiteit ‘Neurolinguïstiek’
 • Vak Radboud Universiteit ‘Taalontwikkelingsstoornissen’
 • Symposium ‘Kansen in communicatie bij kinderen met TOS’
 • Symposium ‘Vertel vaardig!’
 • Lezing ‘Vertelvaardigheid: hoe vertellen kinderen met een normale taalontwikkeling en hoe kinderen met TOS?’
 • Lezing ‘Pragmatiek, pragmatische ontwikkeling en pragmatische stoornis’
 • Lezing ‘Diagnostiek en behandeling van kinderen met woordvindingsproblemen’
 • Lezing ‘Met Woorden In De Weer, een methode voor woordenschattraining’
 • Lezing ‘Taal en cognitie’
 • Lezing ‘Vroegbehandeling bij kinderen met TOS’
 • Lezing ‘Taalstimulering en ouderbetrokkenheid’
 • Lezing ‘Diagnostiek en behandeling van spraaktaalstoornissen bij meertalige kinderen’

Spraak

 • Vak Radboud Universiteit ‘Fonetiek’
 • Vak Radboud Universiteit ‘Van klank tot woord (fonologie)’
 • Vak Radboud Universiteit ‘Spraakstoornissen’
 • Vak Radboud Universiteit ‘Verdieping spraakstoornissen’
 • Scholing ‘Computer Articulatie Instrument (CAI)’
 • Workshop ‘MPS (Minimale Paren Spellen)’ – articulatie, theorie en praktijk
 • Symposium ‘Diagnostiek van spraakstoornissen bij kinderen – presentatie van het Computer Articulatie Instrument (CAI)’

Afwijkende mondgewoonten en tandheelkunde

 • Cursus ‘Myofunctionele therapie in theorie & praktijk’

Stem / Adem / Globusklachten

 • Cursus ‘Manuele Facilitatie van de Larynx’
 • Cursus ‘Stemtherapie bij kinderen’
 • Symposium ‘Waar in de stem’
 • Lezing ‘Vocal Function Exercises: Een effectieve en veelzijdig toepasbare stemmethodiek’
 • Lezing ‘Kinesiotaping’

Gehoor

 • Cursus ‘Cochleaire implantatie en logopedie’ – hoortraining na cochleaire implantatie
 • E-Learning ‘Spraakafzien’

Eet- en drinkproblemen en slikken

 • Cursus ‘Eet- en drinkproblemen bij kinderen I’
 • Cursus ‘Eet- en drinkproblemen bij kinderen II’
 • Symposium ‘Een kindermond is snel gevuld’
 • Symposium ‘Samen eten, samen sterk’
 • Landelijke dag werkgroep logopedie bij 0-2 jarige kinderen
 • Lezing ‘Opbouw orale voeding bij prematuren’
 • Lezing: ‘Onderzoekend behandelen van mensen met dysfagie in de revalidatiefase; meer dan het slikproces alleen’
 • Lezing ‘Borstvoeding’

Afasie / Dysartrie / Neurologie

 • Intervisieavond Afasieteam Nijmegen
 • Symposium ‘De rol van de logopedist bij neuromusculaire aandoeningen’
 • Lezing ‘Cognitieve Communicatiestoornissen (CSS)’
 • Lezing: ‘Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van afasie’

Aangezichtsverlamming

 • Cursus ‘Mimetherapie bij patiënten met een perifere aangezichtsverlamming’
 • Nascholing ‘Mimetherapie bij patiënten met een perifere aangezichtsverlamming’

Alternatieve communicatie

 • Cursus ‘NmG (Nederlands met Gebaren)’
 • Cursus RTD Kenniscentrum ‘Communicatiehulpmiddelen binnen de paramedische sector’
 • Symposium ehealth4com ‘E-health voor mensen met communicatieve beperkingen: wetenschap en praktijk’
 • Lezing ‘Ondersteunende gebaren als onderdeel van therapie bij kinderen met ernstige communicatieproblematiek’

Stotteren / Broddelen

 • Lezing ‘De richtlijn stotteren’
 • Lezing: ‘Stottertherapie bij kinderen: doen of niet doen?’
 • Lezing ‘Broddelen, broddel-stotteren en wat er op lijkt’

Dyslexie

 • Cursus ‘Dyslexie: herkenning, onderzoek en behandeling’
 • Lezing ‘ICT hulpmiddelen bij dyslexie’

Coaching / Leerproblemen / Gedragsproblemen

 • Vak Radboud Universiteit ‘Hersenen en gedrag’
 • Vak Radboud Universiteit ‘Toepassing brein: klinische neuropsychologie’
 • Cursus ‘Het babybrein’
 • Cursus ‘Floortime’
 • Cursus ‘Executieve functies en logopedie’
 • Cursus ´Executieve functies coachen en trainen´
 • Cursus ‘Zachtjes balen’ – veilig, respectvol en met zelfvertrouwen reageren op frustraties
 • Lezing ‘ADHD, een taalprobleem?’
 • Lezing ‘Veranderen door handelen….Motivational Interviewing’
 • Lezing ‘Empowerment van cliënten/professionals door Video-interactiebegeleiding Logopedie (VIB-L)’

Algemeen

 • Cursus ‘Directe Toegankelijkheid Logopedie’
 • Cursus ‘Doelgericht en SMART’
 • Europese Reanimatieraad ‘AED HULPVERLENER cursus’ (kinderen en volwassenen)
Back To Top