skip to Main Content
Rosanne Abrams Logopedist

Zij is een hele fijne en rustige logopediste.

Dankjewel voor je hulp.

Iris

Rosanne is in juli 2009 afgestudeerd aan de opleiding logopedie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en daarna meteen als logopedist aan het werk gegaan in verschillende logopediepraktijken. Daarnaast heeft zij als waarnemend logopedist gewerkt in een verpleeg- en revalidatiecentrum. Ze is aangesloten bij de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en participeert in een kwaliteitskring, de werkgroep logopedie bij 0-2 jarige kinderen en een dyslexiewerkgroep. Ook organiseert zij lezingen voor collega logopedisten vanuit de commissie BIJNA 3.0 en begeleidt zij regelmatig studenten.

Locaties: Arnhem Het Span, Doornenburg

E-mail rosanne.abrams@logopedieklaretaal.nl

Telefoon 06 – 4551 4159

Rosanne heeft zich door middel van bij- en nascholing verdiept in de volgende onderwerpen:

Taal

 • Vak Radboud Universiteit ‘Grammatica’
 • Vak Radboud Universiteit ‘Neurolinguïstiek’
 • Vak Radboud Universiteit ‘Taalontwikkelingsstoornissen’
 • Symposium ‘Kansen in communicatie bij kinderen met TOS’
 • Symposium ‘Vertel vaardig!’
 • Symposium Het WAP – ‘Taal en het brein’
 • Online scholing ‘Afasietherapie’
 • Lezing ‘Vertelvaardigheid: hoe vertellen kinderen met een normale taalontwikkeling en hoe kinderen met TOS?’
 • Lezing ‘Pragmatiek, pragmatische ontwikkeling en pragmatische stoornis’
 • Lezing ‘Diagnostiek en behandeling van kinderen met woordvindingsproblemen’
 • Lezing ‘Met Woorden In De Weer, een methode voor woordenschattraining’
 • Lezing ‘Taal en cognitie’
 • Lezing ‘Vroegbehandeling bij kinderen met TOS’
 • Lezing ‘Taalstimulering en ouderbetrokkenheid’
 • Lezing ‘Diagnostiek en behandeling van spraaktaalstoornissen bij meertalige kinderen’
 • Workshop ‘Interculturele communicatie’
 • Workshop ‘TOS-beleving’
 • Workshop ‘Lichaamstaal’
 • Workshop ‘Het leren van een vreemde taal als innovatieve manier om gezond oud te worden?’
 • Cursus ‘Leespraat’: een doorgaande lijn naar lezen en praten (kinderen met Downsyndroom)

Spraak

 • Vak Radboud Universiteit ‘Fonetiek’
 • Vak Radboud Universiteit ‘Van klank tot woord (fonologie)’
 • Vak Radboud Universiteit ‘Spraakstoornissen’
 • Vak Radboud Universiteit ‘Verdieping spraakstoornissen’
 • Scholing ‘Computer Articulatie Instrument (CAI)’
 • Cursus ‘Onderzoek en behandeling van spraakstoornissen bij schisis’
 • Workshop ‘MPS (Minimale Paren Spellen)’ – articulatie, theorie en praktijk
 • Workshop ‘Core Vocabulary Therapie’
 • Symposium ‘Diagnostiek van spraakstoornissen bij kinderen – presentatie van het Computer Articulatie Instrument (CAI)’

Afwijkende mondgewoonten en tandheelkunde

 • Cursus ‘Myofunctionele therapie in theorie & praktijk’

Stem / Adem / Globusklachten

 • Cursus ‘Manuele Facilitatie van de Larynx’
 • Cursus ‘Stemtherapie bij kinderen’
 • Symposium ‘Waar in de stem’
 • Lezing ‘Vocal Function Exercises: Een effectieve en veelzijdig toepasbare stemmethodiek’
 • Lezing ‘Kinesiotaping’
 • Webinar ‘STEM-tips bij beeldbellen’
 • Webinar ‘Laryngectomie’
 • Webinar ‘Tracheotomie’

Gehoor

 • Cursus ‘Cochleaire implantatie en logopedie’ – hoortraining na cochleaire implantatie
 • E-Learning ‘Spraakafzien’

Eet- en drinkproblemen en slikken

 • Cursus ‘Eet- en drinkproblemen bij kinderen I’
 • Cursus ‘Eet- en drinkproblemen bij kinderen II’
 • Cursus ‘DRIPS: Speekselverlies bij jonge kinderen’
 • Cursus ‘Kauw Observatie en Evaluatie instrument (KOE)’
 • Symposium ‘Een kindermond is snel gevuld’
 • Symposium ‘Samen eten, samen sterk’
 • Landelijke dag werkgroep logopedie bij 0-2 jarige kinderen
 • Lezing ‘Opbouw orale voeding bij prematuren’
 • Lezing: ‘Onderzoekend behandelen van mensen met dysfagie in de revalidatiefase; meer dan het slikproces alleen’
 • Lezing ‘Borstvoeding’
 • Interactieve scholing preverbale logopedie: ‘Borstvoeding, de basis van babyvoeding’

Afasie / Dysartrie / Neurologie

 • Intervisieavond Afasieteam Nijmegen
 • Symposium ‘De rol van de logopedist bij neuromusculaire aandoeningen’
 • Lezing ‘Cognitieve Communicatiestoornissen (CSS)’
 • Lezing: ‘Richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van afasie’

Aangezichtsverlamming

 • Cursus ‘Mimetherapie bij patiënten met een perifere aangezichtsverlamming’
 • Nascholing ‘Mimetherapie bij patiënten met een perifere aangezichtsverlamming’

Alternatieve communicatie

 • Cursus ‘NmG (Nederlands met Gebaren)’
 • Cursus RTD Kenniscentrum ‘Communicatiehulpmiddelen binnen de paramedische sector’
 • Symposium ehealth4com ‘E-health voor mensen met communicatieve beperkingen: wetenschap en praktijk’
 • Lezing ‘Ondersteunende gebaren als onderdeel van therapie bij kinderen met ernstige communicatieproblematiek’

Stotteren / Broddelen

 • Lezing ‘De richtlijn stotteren’
 • Lezing: ‘Stottertherapie bij kinderen: doen of niet doen?’
 • Lezing ‘Broddelen, broddel-stotteren en wat er op lijkt’

Dyslexie

 • Cursus ‘Dyslexie: herkenning, onderzoek en behandeling’
 • Lezing ‘ICT hulpmiddelen bij dyslexie’

Coaching / Leerproblemen / Gedragsproblemen

 • Vak Radboud Universiteit ‘Hersenen en gedrag’
 • Vak Radboud Universiteit ‘Toepassing brein: klinische neuropsychologie’
 • Cursus ‘Het babybrein’
 • Cursus ‘Floortime’
 • Cursus ‘Executieve functies en logopedie’
 • Cursus ´Executieve functies coachen en trainen´
 • Cursus ‘Zachtjes balen’ – veilig, respectvol en met zelfvertrouwen reageren op frustraties
 • Cursus Universiteit Utrecht ‘Understanding child development: from synapse to society’
 • Lezing ‘ADHD, een taalprobleem?’
 • Lezing ‘Veranderen door handelen….Motivational Interviewing’
 • Lezing ‘Empowerment van cliënten/professionals door Video-interactiebegeleiding Logopedie (VIB-L)’
 • Workshop ‘Spraaktaalproblemen en de sociale en emotionele ontwikkeling’
 • Workshop ‘Motiverende gespreksvoering’
 • Workshop ‘Van moetivatie naar motivatie? Over eigenaarschap van kinderen bij het werken aan doelen tijdens de behandeling’
 • Workshop ‘Kinderen en emoties’

Algemeen

 • Cursus ‘Directe Toegankelijkheid Logopedie’
 • Cursus ‘Doelgericht en SMART’
 • Europese Reanimatieraad ‘AED HULPVERLENER cursus’ (kinderen en volwassenen)
 • Workshop ‘Apps binnen de logopedische behandeling’
 • Workshop ‘Herkenbaar en eenvoudig tekenen voor logopedisten’
 • Workshop ‘Cultuursensitieve logopedie – (hoe) moet dat dan?!’
 • Workshop ‘Werken met baby’s’
 • Workshop ‘Luisteren is een vak!’
 • Workshop ‘Deskundigheidsbevordering: je doet al veel meer dan je denkt’
 • Workshop ‘Van gedoe naar geluk in het werk’
 • Workshop ‘Wat zijn rechten van de ouders en de plichten van de zorgverlener in geval van scheiding van ouders bij gedeeld of niet gedeeld ouderlijk gezag? Hoe verhoudt zich dit tot AVG/privacy en de meldcode?’
Back To Top