skip to Main Content

Eva is afgestudeerd in 1995 en heeft in diverse praktijken gewerkt in Utrecht, Nijmegen en Arnhem. Zij heeft lesgegeven de lerarenopleiding aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en aan de PABO opleiding in Arnhem. Ook heeft zij trainingen gegeven voor FNV Formaat in Communicatie, Stress en Conflicthantering. Sinds 2005 is zij eigenaresse geweest van logopediepraktijk Klaretaal. In 2017 heeft zij de praktijk overgedragen aan Mirande Breedveld. Zij richt zich nu op haar passie en dat is het behandelen van kinderen en volwassenen met logopedische problemen. Daarnaast heeft zij de opleiding Kindertolk /Presentchild gedaan. Ze is aangesloten bij de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en participeert in een kwaliteitskring.

Email: eva.simonetti@logopedieklaretaal.nl
Tel: 06-45514159

Ze heeft zich na de opleiding verdiept in:

Spraak

• Onderzoek en behandeling van spraakstoornissen bij kinderen met een schisis

Logopedie en tandheelkunde
• De oro-myofunctionele therapie volgens Garliner

Taal

• Communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2 tot 6 jaar( CT2)
• Met woorden in de weer
• Diagnose van taalontwikkelingsstoornissen: een overzicht van taaltests en screeningsinstrumenten
• CELF-4-NL (taaltoets voor kinderen)

Dyslexie

• Connect klanken & letters + woordherkenning
• Dyslexie

Stem

• Stemtherapie volgens Pahn, nasaleren A
• Stemtherapie bij beroepssprekers
• Nieuwe wegen in de behandeling van psychogene stem-en spraakstoornissen
• Symposium Stress, emotie en stem
• Congres PEVOC (Pan European Voice Conference)
• Manuele facilitatie van de larynx

Gehoor

• Benaudira Hoortraining voor mensen met een onevenwichtige auditieve verwerking
• Benaudira Hoortraining voor mensen met Tinnitus en/of slechthorendheid Spreken leren, aurale / orale moedertaal

Pre-verbale logopedie
• Eet- en drinkproblemen bij kinderen I

Adem

• COPD en de rol van de 1e lijns logopedist
• 3 jarige opleiding adem- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn
• Behandelmogelijkheden bij patiënten met hyperventilatieklachten
• Symposium Ademtherapie : burn-out/ vermoeidheid
• Symposium Ademtherapie : AOT bij onverklaarbare klachten

Begeleiden studenten

• De competente stagebegeleider
• Minisymposium Pabo-student op weg naar een risicovol beroep

Algemeen:

• Directe Toegankelijkheid Logopedie
• De kracht van het brein
• BHV

Back To Top