skip to Main Content

Wet kwaliteit, klachten, geschillen zorg

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt wat goede zorg is, en wat de consument kan doen als hij ontevreden is over de zorg.

De Wkkgz is van toepassing op zowel grote zorginstellingen als kleine zorgaanbieders en solistisch werkende zorgverleners. Alle logopedisten werkzaam in de zorg vallen onder de Wkkgz.

In de Wkkgz is wettelijk vastgelegd wat goede zorg inhoudt, en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. De wet verplicht zorgaanbieders ook om ervoor te zorgen dat incidenten veilig gemeld kunnen worden, zodat de instelling/praktijk ervan kan leren. Ook moeten alle vormen van geweld in de zorgrelatie gemeld worden aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Voor meer informatie klik op de button.

Back To Top