skip to Main Content

Vergoeding

Logopedische behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed. Houd u wel rekening met uw verplichte eigen risico. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Bij de meeste zorgverzekeraars kan rechtstreeks gedeclareerd worden. U zult dan geen factuur ontvangen.

Voor het bezoeken van een logopedist heeft u altijd een verwijsbrief van uw (huis)arts, tandarts of een tandarts-specialist nodig. De verwijsbrief kunt u bij uw eerste bezoek aan uw logopedist overhandigen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden een behandeling ook na een DTL-screening (directe toegankelijkheid logopedie). Omdat niet alle zorgverzekeraars hieraan meedoen werkt Logopediepraktijk Breedveld liever direct met een verwijzing.

Tarieven

Per 01-01-2020 heeft de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) maximum tarieven vastgesteld die door aanbieders van logopedische zorg in rekening kunnen worden gebracht. Een groot deel van de zorgverzekeraars volgt deze tarieven echter niet en stelt eigen, lagere tarieven vast. Logopediepraktijk Klaretaal heeft voor 2020 wel contracten met deze verzekeraars afgesloten en berekent het verschil niet door aan haar cliënten.

Back To Top