skip to Main Content

Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacy-wetgeving voor de hele Europese Unie. Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG zorgt voor betere beveiliging van persoonsgegevens. Door de verordening gaan voor heel Europa dezelfde regels gelden voor het verwerken van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden. Er zit een periode van 2 jaar tussen de inwerkingtreding van de AVG en het moment dat deze daadwerkelijk van toepassing is. Deze tijd is nodig om organisaties en toezichthouders zich goed te laten voorbereiden op de AVG. Tijdens deze 2 jaar geldt in Nederland nog steeds de Wbp.

In een privacyverklaring geven wij u informatie over hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft. Als u op onderstaande button klikt vindt u informatie over ons privacyreglement.

Voor meer informatie klik op de button.

Back To Top